Jdi na obsah Jdi na menu
 


Technické parametry

  • Vzdouvací objekt, nebo-li hráz je tížná, zděná z lomového kamene a je vyklenutá proti vodě.
  • Kóta koruny hráze je 492,52 m n. m., délka koruny hráze činí 225 m, šířka 4.5 m a maximální výška hráze nad terénem je 44,5 m.
  • Vlastní spodní výpust tvoří levé potrubí, zaústěné do kruhového vývaru. Pravé potrubí slouží pro odběr surové vody.
  • Průměr spodních výpustí činí 2 x DN 400 a kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru je 1,53 m3/s.
  • Bezpečnostní přeliv je nehrazený, boční a situovaný na levém břehu u hráze nádrže.
  • Celková délka předivné hrany je 20,5 m, kóta přepadové hrany 492,92 m n. m.
  • Celková kapacita přelivu při maximální hladině v nádrží je 214 m3/s.
  • V tělese přelivu jsou umístěny dva odlehčovací otvory, které jsou hrazené dřevěnými stavidly. Stavidlo 1 je umístěné na pravé straně přelivu při pohledu po vodě, stavidlo 2 je na levé straně přelivu. 

Technické parametry Nádrže

 

Kóta dna nádrže

448,07 m n. m.

Hladina stálého nadržení

459,57 m n. m.

Hladina zásobního prostoru (letní)

492,57 m n. m.

Hladina zásobního prostoru (zimní)

489,47 m n. m.

Hladina ovladatelného ochranného prostoru

492,92 m n. m.

Hladina ovladatelného prostoru

492,92 m n. m.

Hladina neovladatelného ochranného prostoru

493,72 m n. m.

Maximální hladina

493,72 m n. m.

Prostor stálého nadržení

0,028 mil. m3

Zásobní prostor (letní)

1,541 mil. m3

Zásobní prostor (zimní)

1,255 mil. m3

Ovladatelný ochranný prostor (letní)

0,032 mil. m3

Ovladatelný ochranný prostor (zimní)

0,315 mil. m3

Ovladatelný prostor

1,599 mil. m3

Neovladatelný prostor

0,071 mil. m3

Celkový prostor

1,670 mil. m3

Celková zatopená plocha

10,08 ha

 

janov_800.png

Zdroj: Zapůjčená dokumentace od státního podniku Povodí Ohře, tvořená v dubnu 2001 (Prvotní dokumentace) + dokumentace jednotlivých rekonstrukcí (2003 – 2013).